Rong Residence

Design Agency
ANG空间艺术机构
Design Team
Li Xiang,Li Ming

Photography
Studio Ten-Tan Xiao
Film Produce
HuaSheng Studio 

CITYPARK,Cheng Du, China
300㎡
2020

Rong Residence


Back to Top