FUNGZEN Resort Hotel​​​​​​​
不是居·林

Architects
TAOA 陶磊建筑
Proprietor
FUNGZEN 不是居

Photography
Studio Ten-Tan Xiao
Kang Chaofan,Lv XiaoBin

Acknowledgement
Stuart,Tuniao

Total area
20000m²
Building area
1300m²
Yuhang,Hangzhou,China
FUNGZEN Resort Hotel
不是居·林

Back to Top