Wangzhou & OCAT Xi’an Pavilion

Architects
IAPA PTY. LTD.

Interior design
Yu Qiang & Parthers

Photography
Lv XiaoBin,Tan Xiao

2875m²
Xi'an,China
2020
Wangzhou & OCAT Xi’an Pavilion

Back to Top